Skip to main content
Disclaimer

Disclaimer voor www.hof-van-ems.nl

Hof van Ems (Kamer van Koophandel: 76697118), hierna te noemen Hof van Ems, verleent je hierbij toegang tot www.hof-van-ems.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Hof van Ems behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op www.hof-van-ems.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hof van Ems.

Beperkte aansprakelijkheid

Hof van Ems spant zich in om de inhoud van www.hof-van-ems.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.hof-van-ems.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hof van Ems. In het bijzonder zijn alle prijzen op Hof van Ems.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.hof-van-ems.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hof van Ems nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hof van Ems. Kortom teksten en foto’s zijn ons eigendom. De inhoud van Hof van Ems.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Donderdag 13:00 tot 17:00 uur
Vrijdag 09:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 09:00 tot 13:00 uur